Användningsvillkor

För att anmäla sig till Let's Race är det obligatoriskt att lämna ut en del personlig information. Denna information kommer aldrig användas i något annat syfte än för detaljer för de tävlingar du anmäler dig till.

All din information lagras på ett säkert sätt och kommer endast att delas med våra samarbetspartners, som är:
  • Svenska Bilsportförbundet (SBF)
  • Klubbar som står som värd för tävlingar

För förare som tillhör Svenska Bilsportförbundet: Ditt personnummer är tillika ditt licensnummer. Detta är ett krav för att försäkringar ska gälla under tävlingen.

Genom att anmäla dig till en tävling, accepterar du inbjudan från värden samt alla villkor och regler som gäller för deltagande i tävlingen. Du godkänner även att ditt namn kommer att publiceras online i start- och resultatlistor. För underårigs deltagande krävs vårdnadshavares samtycke, vilket fullgörs genom anmälan till tävlingen.

Uppdateringar av dessa villkor kan göras utan tidigare avisering. Genom att godkänna dessa villkor, lämnar du ditt samtycke till att din information behandlas i enlighet med ovanstående.